Vad kan vi lära oss av tysk bostadspolitik?

Hur minskar vi bostadsbristen? Kan bättre bostadspolitik minska segregationen? Tyskland lyfts ofta fram som ett föredöme när det kommer till byggande och bostadsmarknad. Hur kommer det sig? I sin licentiatavhandling från KTH jämför bostadsforskaren Anna Granath Hansson tysk och svensk bostadspolitik och ger förslag på hur politiker kan arbeta för att minska bostadsbristen i Sverige. … Fortsätt läsa Vad kan vi lära oss av tysk bostadspolitik?