Våga fråga och lyssna på barnen

-Att lyssna till barn är en utmaning som berör alla. Tror man att vi är klara med att garantera barns rättigheter så räcker det med att lyssna till barn eller läsa Barnrättskommitténs rekommendationer. Vi måste som kommunala representanter eller myndighetsföreträdare våga fråga barn. Om barn tror att det har betydelse vad de säger, så kommer de att berätta, sa barnminister Maria Larsson den 10 juni när hon vid Barnombudsmannens (BO) nationella konferens Vägen framåt presenterade vad regeringen uträttat inom barnpolitiken.

Våga fråga och lyssna på barnen

Socialdepartementet,
10 juni 2014