Vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information

E-delegationen beslutade den 30 januari om vägledningen för vidareutnyttjande av offentlig information