Vägledning i verksamhetslogik ger stöd för planering och uppföljning

Ekonomistyrningsverket (ESV) har publicerat en uppdaterad version av vägledningen Verksamhetslogik. Det omarbetade innehållet presenterar en arbetsgång för verksamhetslogik som ni kan använda i olika sammanhang. Vägledningen vänder sig till alla medarbetare och chefer på statliga myndigheter och på Regeringskansliet.