Vägledning om förändringsledning i offentlig verksamhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har gett ut vägledningen Att leda förändring i offentlig verksamhet. Det är den första svenska publikationen som behandlar förändringsledning med fokus på offentlig sektor. I vägledningen beskriver ESV en process i tre steg för hur man kan få bättre förutsättningar för att lyckas genomföra förändringar. Målgruppen är främst de som ansvarar för att utveckla offentlig verksamhet.