Vägledning som stöd för avrop från ramavtalet Operatörstjänst kundfaktura

Ekonomistyrningsverket (ESV) har publicerat en vägledning och mallar som stöd för myndigheter som avropar på det statliga ramavtalet som gäller distribution av kundfakturor (Operatörstjänst kundfaktura).