Vägskatt på avstånd i ny skepnad


En regeringspromemoria om en ny beskattning av tung lastbilstrafik greppar över en stor fråga men bidrar inte med några fullständiga förslag. I praktiken handlar det om att ge kilometer- eller vägslitageskatt en ny skepnad, skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.