Välfärd genom arbete eller konsumtion?


Under våren har debatten kring avtalsrörelsen våren 2016 bitvis varit livlig. Det är ingen tillfällighet eftersom vi på arbetsgivarsidan medvetet har gjort vissa utspel redan ett år innan förhandlingarna ska vara klara. Anledningen är att de fackliga kraven börjar formeras redan nu och vill man försöka påverka de fackliga kraven gäller det att vara tidigt ute.