Välfärd och politiskt ledarskap för toppolitiker

Toppolitiker från olika länder besöker SKL och kommuner och landsting den 23-27 oktober. Besöken är ett led i att utbyta erfarenheter och öka kunskapen om välfärd och politiskt ledarskap.