Morgondagens styrning av offentlig sektor – vad kommer efter NPM?

"Vad kommer efter New Public Management – hur bör morgondagens styrning av offentlig sektor utvecklas utifrån de erfarenheter som gjorts?" var temat för tisdagens seminarium på Göteborgs universitet. Civilminister Ardalan Shekarabi arrangerar en serie regionala kunskapsseminarier med syfte att ta del av kunskap, synpunkter och förslag i frågor kopplade till välfärdens styrning bortom NPM. Tidigare seminarier i serien har målat upp problembeskrivingen kring NPM men fokus i Göteborg blir mer på framtid. Vilken blir egentligen framtidens styrning, enligt seminariedeltagarna?

Ny styrning av välfärden

Finansdepartementet,
18 mars 2015