Välfärdspolitik som saknar stöd i fakta


Likvärdigheten i skolan har inte försämrats till följd av skolvalet. Inte heller har vårdvalet bidragit till en ojämlik vård. Det är slutsatser som kan dras utifrån ny forskning. Om detta handlade en konferens arrangerad av Svenskt Näringsliv, som anser att det är olyckligt när politiska beslut inte grundas i fakta.