Välfärdsutmaning 2020 presenterad: Så högt blir välfärdstrycket på kommuner och landsting om Reepalu-utredningen genomförs

Almega har granskat hur mycket kommunerna och landstingen skulle behöva öka sin kapacitet om hälften av alla privata välfärdsplatser skulle försvinna i ett läge där vi också vet att befolkningen kommer växa, i enlighet med SCB:s prognoser.
I bifogad rapport finns siffror för alla välfärdsområden i varje län.