Välfärdsutmaningen 2020: Så högt kan välfärdstrycket mot kommuner och landsting bli – län för län

​Almega har i dag släppt en rapport som belyser hur kraven på kommuner och landstings välfärdskapacitet riskerar att öka dramatiskt om Välfärdsutredningen genomförs.
Samtliga läns siffror framgår av bifogad rapport.