Välkommen att delta i hearing om den nationella upphandlingsstrategin

Vid två tillfällen i december bjuder Regeringen in till hearing om den nationella upphandlingsstrategin. Berörda myndigheter, leverantörer och intresseorganisationer är välkomna att delta och lämna synpunkter på vad strategin bör innehålla.

Artikel på webbplatsen från Finansdepartementet, Ardalan Shekarabi