Välkommen översyn av mottagandet

Regeringen beslutade i dag att se över asyl- och flyktingmottagandet. Fokus ska ligga på bosättning, ansvarsfördelning mellan aktörer och statliga ersättningar till kommuner och landsting.