Välkommen översyn av socialförsäkringen

Flera av Socialförsäkringsutredningens förslag kan bidra till att skapa en socialförsäkring som är långsiktigt hållbar. Men SKL anser att vissa förslag är otillräckligt genomlysta och måste utredas vidare.