Välkommen satsning på äldreomsorgen

SKL välkomnar regeringsbeslutet om sju miljarder kronor till äldreomsorgen under mandatperioden. Pengar som främst ska gå till förstärkt bemanning i kommunerna.