Välkommen till SKL Kommentus Just Nu

SKI-Nytt har sedan vi startade Inköpscentralen 2011 varit vår informationskanal till kunder, leverantörer, politiker och en stor grupp av personer som varit intresserade av att följa vår verksamhet. Informationen har huvudsakligen speglat aktuella händerser i inköpscentralens verksamhet. Nyhetsbrevet har nått över 7000 kontakter varav ca 25% varit vår stadiga läsekrets.

Under hösten har vi lagt till information från våra andra verksamheter inom SKL Kommentus. Det har handlat om utbildningar och konsultuppdrag som AffärConcept genomfört samt de media- och HR- aktiviteter som SKL Kommentus bedrivit.

Vi har fått många positiva kommentarer om nytta av att få en samlad information om vad som händer inom SKL Kommentus. Det gör att vi nu lägger samman all information från våra olika verksamheter inom SKL Kommentus i ett och samma nyhetsbrev.

SKL Kommentus Just Nu blir nu ditt nyhetsbrev för information om SKL Kommentus olika aktiviteter och ett axplock av intressanta artiklar där våra frågor är aktuella.

Nyhetsbrevet kommer i digital form 12 gånger per år. Vi kommer dessutom att trycka fyra temanummer per år. Dessa görs i samarbete med kommunikationsbyrån Roxx i Vimmerby och finansieras delvis genom artiklar och annonser från företag som vill synas i vår kanal. Upplagan på det tryckta nyhetsbrevet kommer att ligga mellan 4000 – 16000 exemplar beroende på tema.

Välkommen till fortsatt intressant läsning om våra verksamheter inom SKL Kommentus!

PS Har du förslag på information som du vill att vi tar med eller synpunkter på det skriver om i SKL Kommentus Just Nu hoppas vi att du hör av dig till Conny Callin. Vill du synas i vår tryckta upplaga är du välkommen att kontakta antingen Conny Callin eller Roxx direkt. Se kontaktuppgifter till Roxx i högerspalten. DS