Välkommet att staten vill stödja kulturskolorna

En utredning vill att staten ska bidra i utvecklingen av landets kommunala kulturskolor. Det är bra. Men SKL säger nej till detaljerade nationella mål.