Välkommet förslag till samlande digital myndighet

SKL ställer sig i huvudsak bakom förslagen i utredningen digitalforvaltning.nu, och en myndighet för digitalisering. Men det behövs mer för att skapa långsiktiga former för utvecklingen.