Vanliga missuppfattningar om generativ AI

Det finns flera missuppfattningar kring generativ AI och stora språkmodeller inom artificiell intelligens (AI). Det hindrar vår förståelse för och potentiella användning av dessa verktyg. Philip Carl, Nordenchef på IT-tjänsteföretaget Endava, går igenom de fem vanligaste missuppfattningarna, samtidigt som han visar på AI:s stora potential. 

– Trots många missuppfattningar kan generativ AI förstärka och förenkla vårt arbete. Genom en ansvarsfull och etisk användning av dessa verktyg kan AI:s styrkor användas för att utveckla och förbättra vår potential, säger Philip Carl. 

Philip Carl, Endava.

Missuppfattning 1: Generativ AI kommer att ersätta mänskliga jobb 

Den vanligaste missuppfattningen är att AI kommer att ersätta våra jobb. Det är lätt att bli misstänksam, särskilt när utvecklingen går så snabbt, men i stället för att se AI som en ersättare borde vi fokusera på hur AI kan användas för att förbättra våra egna förmågor. Ett mer rättvist synsätt är att betrakta samarbetet mellan AI och människor som ett integrerat arbetsflöde för att utveckla och stärka vår egen potential.  

Missuppfattning 2: En större AI är bättre 

Precis som med det mesta är det viktigt att tänka på kvalitet före kvantitet. En stor mängd data behöver inte automatiskt innebära en bättre, eller mer korrekt, AI-modell. Fokus bör ligga på att skräddarsy det dataset man ska bygga AI-modellen på för specifika sammanhang, snarare än på storleken. Kvalitet och relevans hos data är avgörande för effektiva AI-applikationer och för att få relevanta svar. 

Missuppfattning 3: LLM är alltid korrekta eller hallucinerar ofta 

LLM, Large Language Models, kan ge felaktiga svar av flera anledningar. Det kan bero att datasetet som modellen är baserad på är fel eller att den inte får tillräcklig kontext till frågan som ställs, vilket kan leda till en felaktig tolkning av vad vi frågar efter. Det är på grund av det här som en LLM inte kan fungera själv och utan övervakning. Det är viktigt att som användare vara tydlig och förstå vad man frågar efter för att kunna verifiera det svar man fått. LLM är kraftfulla men inte ofelbara verktyg, utan behöver en kunnig användare för att producera rätta och användbara svar.   

Missuppfattning 4: Generativ AI kommer att förstöra utbildning 

AI:s roll i skolan har diskuterats mycket, kanske framför allt hur tekniken kan användas av studenter för att fuska på olika uppgifter och prov. Men generativ AI behöver inte vara en genväg för studenter, utan kan i stället förbättra inlärningen om den används på ett ansvarsfullt sätt. Skolan bör inte motarbeta utvecklingen utan i stället se den som en möjlighet att utvecklas genom att till exempel skapa uppgifter som uppmuntrar kritiskt tänkande och kreativitet och behandla LLM som ett verktyg för lärande, i stället för ett hinder.  

Missuppfattning 5: LLM uttrycker människors värsta fördomar 

LLM saknar medvetande, men återspeglar det mänskliga språk de har tränats på. Det är inte en missuppfattning att AI kan uttrycka mänskliga fördomar, men det är viktigt att komma ihåg att AI själv inte uttrycker dessa utan endast lärt sig av de data vi ger den. Därför är det extra viktigt när man interagerar med en LLM att använda ett neutralt språk för att undvika partiska svar, och vara medveten om de fallgropar som kan finnas.