Var tredje dag gör regeringen en främjarresa

Regeringen har som mål att öka exporten. Som ett led i detta har en ny exportstrategi för Sverige tagits fram.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet, Mikael Damberg