Våra bostadshus börjar synas ute i landet

Ramavtalet för bostadshus finns nu inte bara på papper utan i allra högsta grad i verkligheten. Det lokala bostadsbyggandet har satt fart.

De första spadtagen har tagits i Leksand och hus har börjat monteras i Nyköping. Kontrakt är också tecknade för att bygga bostäder i Strängnäs, Kiruna, Mariestad och Ulricehamn. Men det stannar inte där – fler inköp är på gång över hela Sverige.

Pressade kostnader och flexibilitet

Meningen med upphandlingen Bostadshus 2016 – Nya Hus var att det skulle bli enklare att snabbt få fram bra och fina bostäder till låga kostnader ute i kommunerna. Bostadsbolagen i Leksand, Kiruna och Nyköping är eniga om att upphandlingen pressat kostnaderna och underlättar nybyggen. De låga investeringskostnaderna resulterar dessutom i lägre hyror för de boende. En annan fördel är ramavtalets flexibilitet. Kommunerna och de kommunala bolagen kan anpassa husen enligt efter egna behov.

Att husen nu börjar synas innebär att ramavtalet gör nytta. Inte bara för kommuner och bolag utan även för de som väntar på att få flytta in.