Vårbudgeten för 2015: Ett Sverige som håller ihop

Den 15 april lämnade regeringen den ekonomiska vårpropositionen och en vårändringsbudget till riksdagen.

– Sverige står inför ett antal stora framtidsutmaningar som vi måste ta oss an. De stora underskotten kräver samtidigt att vi finansierar våra reformer fullt ut. Vi prioriterar nu investeringar i vår gemensamma framtid för fler jobb och stärkt konkurrenskraft, en jämlik kunskapsskola med tid för varje elev, en bättre miljö samt en ökad välfärd och trygghet, säger finansminister Magdalena Andersson.

Pressmeddelande: Vårpropositionen 2015: Ett Sverige som håller ihop
Mer om vårbudgeten

Finansdepartementet,
15 april 2015