Vårbudgetreformer på Socialdepartementets områden

I dag lämnas 2016 års vårbudget till riksdagen. På Socialdepartementets områden innebär det ökade anslag till myndigheter. I år med särskilt fokus på att stärka situationen för flyktingar i Sverige. Vårbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.