Vård till asylsökande kartlagd

Aldrig har så många sökt asyl i Sverige som under år 2015, drygt 160 000 personer. Nu finns en sammanställning över den vård som asylsökande tagit emot.