Vården ska bli oberoende av hyrpersonal

Om två år ska samtliga landsting och regioner vara oberoende av inhyrd personal. SKL ställer sig bakom den strategi som gemensamt tagits fram.