Värdeökning ny infrastruktur

När en kommun medfinansierar eller investerar i till exempel väg eller järnväg som ökar tillgängligheten, leder det till att fastigheter ökar i värde. I dag saknas bra verktyg för hur kommunerna ska kunna ta del av den värdeökningen. Sverigeförhandlingen har tagit fram ett förslag som kan förtydliga processen. Det handlar om hur man får fram fler investeringar, hur man återför värden och hur man genom förhandling når bättre lösningar för både kommun och fastighetsägare.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Anna Johansson