Värdepappersmarknadsutredningen har överlämnat sitt betänkande

2013 års värdepappersmarknadsutredning har i dag överlämnat sitt slutbetänkande "Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR" till regeringen.

SOU 2015:2 Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR

Finansdepartementet,
29 januari 2015