Vårdrelaterade infektioner minskar

Antalet vårdrelaterade infektioner (VRI) har minskat något de senaste åren men fortfarande drabbas fortfarande närmare 65 000 patienter i Sverige varje år.