Vårdskadorna är färre nu än för tre år sedan

Patientsäkerheten har förbättrats. Det visar en granskning av nära 60 000 journaler från omkring 60 sjukhus från januari 2013 till juni 2016.