Vårens turnéplan för Äldreresan med nya datum

Äldreminister Åsa Regnér fortsätter sin äldreresa under våren med besök i ytterligare fyra kommuner för att samtala om hur kvaliteten inom äldreomsorgen kan förbättras.