Varför görs inte lönsamma investeringar i energieffektiveserande åtgärder?

SEMINARIUM Välkommen till lunchseminarium den 17 november om varför lönsammainvesteringar i energieffektivisering inte sker i den utsträckning man skulle kunna hoppas. Vi lanserar Christofer Skölds policy paper med förslag på hur miljöavskrivningar skulle kunna skapa incitament för företag att investera i energieffektiviserings åtgärder. Liknande modeller har med framgång implementerats i både Holland och på Irland, så vilka förutsättningar finns … Fortsätt läsa Varför görs inte lönsamma investeringar i energieffektiveserande åtgärder?