Varje dag räknas – fokus på en jämlik cancervård med bättre tillgänglighet

Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Regionala cancercentrum i samverkan bjuder in till en lärandekonferens om Varje dag räknas – den nationella satsningen på kortare väntetider i cancervården.