Världens tuffaste klimatmål – men det saknas analys


Miljömålsberedningen vill skärpa klimatmålen. Men det brister i den ekonomiska analysen. Kritiken kommer från näringslivet och Konjunkturinstitutet. ”Det är väldigt viktigt att det finns ett bra beslutsunderlag, och det tycker jag saknas här”, säger Eva Samakovlis, forskningschef på Konjunkturinstitutet.