Världsbanken presenterar slutrapport om det svenska företagsklimatet

Idag presenterar Världsbanken sin slutrapport om Sveriges företagsklimat vid ett seminarium arrangerat av Näringsdepartementet och Finansdepartementet. Statssekreterarna Eva Lindström och Karolina Ekholm medverkar. En första delrapport publicerades i mars 2014 med fokus på det formella regelverket. I slutrapporten analyseras resultatet från en studie där 600 svenska företag har fått svara på hur de upplever det formella regelverket i sin dagliga verksamhet. Världsbanken fick 2013 i uppdrag att genomföra studien.

Näringsdepartementet,
18 maj 2015