Värna den solidariskt finansierade sjukvården

Allt fler har privata sjukförsäkringar. Regeringen vill förtydliga att patienter med sjukvårdsförsäkring inte ska gå före patienter med offentlig finansiering. SKL håller med.