Vårproposition 2014: Kunskap för stärkt arbetskraft

Den 9 april lämnade regeringen sin ekonomiska vårproposition till riksdagen. I denna vårproposition presenterar regeringen satsningar för mer kunskap, ökad tillgänglighet och kompetens i vården samt ytterligare förbättrat företagsklimat. I takt med att återhämtningen blir stabilare inleds en ny fas i finanspolitiken där de offentliga finanserna återgår till överskott. Alla satsningar kommer därför att finansieras krona för krona.

Läs om vårpropositionen och ladda ner den som pdf
Pressmeddelande: Vårpropositionen 2014: Kunskap för stärkt arbetskraft
Pressmeddelande: Förslag om skattehöjningar för finansiering av reformer

Finansdepartementet,
9 april 2014