Västmanland: 660 000 vårdbesök, 4 500 jobb och 9 000 elever berörs av Reepalus utredning

660 000 patientbesök inom privata vården i Västmanland skulle äventyras om Reepalus välfärdsutredning blev verklighet.
Almega har kartlagt de privata alternativen inom Västmanlands län välfärd via SCB:s utförarregister. Och den kartläggningen visar att bara i Västmanland drabbas 4 500 anställda och 2 000 äldre med privat hemtjänst eller privat särskilt boende om Reepalus förslag blir verklighet.