Vatten, tryggad livsmedelsförsörjning och mänsklig värdighet

Detta är den tionde utgåvan i Svenska FAO-kommitténs skriftserie. Syftet med skrifterna är att sprida kunskap om och väcka intresse för frågor som berör globalt samarbete, i synnerhet arbetet vid FAO, FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk, fiske och livsmedel. FAO:s huvuduppgift är att bidra till tryggad livsmedelsförsörjning, utrotande avvärldshungern och verka för ett hållbart nyttjande av naturresurserna samt minskad fattigdom på landsbygden.