Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2014

Regeringen har i dag överlämnat skrivelsen om företag med statligt ägande till riksdagen. I skrivelsen redogör regeringen för förvaltningen av de statligt ägda bolagen.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Mikael Damberg