Verksamhetsfokus i avtalsförhandlingar med lärarna

SKL och Pacta har överlämnat mål och inriktning inför avtalsrörelsen 2018 med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Nuvarande avtal går ut 31 mars 2018.