Vi åker på vårturné!

Under våren håller vi seminarier under temat hållbarhet på fyra olika ställen i Sverige.

Under april och maj besöks:

• Luleå – 5 april
• Trollhättan – 7 april
• Stockholm – 14 april
• Visby – 12 maj

Under rubriken ”Uppföljning – en förutsättning för hållbar upphandling” verkar SKL Kommentus hållbarhetsansvarige Peter Nohrstedt som turnéns stora dragplåster och pratar om vikten av att följa hållbarhetskraven i upphandlingsprocessen.

Då vi befinner oss på olika orter får lokala och nationella företrädare inom hållbar utveckling komma till tals. Juridiska avdelningen informerar om nya regler och sammanfattningsvis redovisar vi utfallet av våra enkäter som visar hur kommunerna arbetar med uppföljningar och hållbarhet.

Inbjudningar kommer att skickas ut under januari. Väl mött där ute!