Vi bevakar COP19

Tankesmedjan FORES är på plats vid klimatförhandlingarna i Warszawa som pågår mellan den 11 och 22 november. FORES representanter kommer särskilt bevaka processen som ska leda fram till ett avtal i Paris 2015 samt utvecklingen av marknadsmekanismer. I samarbete med nordiska tankesmedjor arrangerar FORES även ett seminarium om nordisk klimatpolitik. Det är oerhört värdefullt att få följa förhandlingsspelet på nära håll. Warszawa är ett viktigt steg på vägen mot mötet i Paris 2015. Utan framsteg de kommande två veckorna lär det bli svårt att få till stånd ett avtal om två år, säger Mattias Goldmann, nytillträdd vd på FORES. Under förhandlingarna kommer FORES framför allt fokusera på den process som ska resultera i ett avtal vid COP21 i Paris samt framtiden för olika marknadsmekanismer, exempelvis CDM. Utöver förhandlingsprocessen kommer tankesmedjan också att följa många av de seminarium som ordnas i anslutning till klimatmötet. Ofta innehåller seminarierna förslag på konkreta åtgärder för att minska utsläppen som saknas i förhandlingarna. Exempelvis kan nationella och regionala handelssystem vara med och lägga grunden för ett globalt pris på koldioxid, vilket även bör vara målet för ett framtida avtal, säger Daniel Engström Stenson, chef för miljöprogrammet. Tillsammans med flera andra nordiska tankesmedjor anordnar FORES även […]