”Vi gör allt för att få till ett globalt klimatavtal”

Snart samlas världens klimatförhandlare i Paris för att förhandla fram ett nytt klimatavtal som ska gälla från 2020. ”Våra förhoppningar är att det blir ett avtal, och ett globalt avtal. Vi gör allt för att stöda den processen”, säger Carola Lemne, vd.