Vi gör om och gör bättre

Upphandlingen av Programvaror och programvaror som molntjänster görs om med suffixet 2014-2. Beslutet beror på att det uppdagats otydligheter i förfrågningsunderlaget och hur prissättningen av avtalsområdena Licenshantering och Underhåll ska tolkas.

Otydligheten kan orsaka snedvriden eller bristande konkurrens i de förnyade konkurrensutsättningarna med onödiga överprövningar som följd.

-Det är olyckligt att det uppstått problem, men vi har haft en god dialog med alla inblandade parter. Tillsammans kom vi fram till att det bästa är att göra om upphandlingen och förtydliga oklara delar så inga framtida missförstånd ska uppstå, säger Olof Molander, affärsområdeschef ramavtal på SKL Kommentus Inköpscentral.

Förutom de nödvändiga justeringarna får den nya upphandlingen i stort sett samma innehåll som nuvarande ramavtal. Men nu, som sagt, utan oklarheter.