Vi hade gärna lyssnat på Roks kunskap

Replik på debattartikel, Aftonbladet, 12 oktober 2015

Debattartikel från Socialdepartementet, Åsa Regnér