Vi hoppas på livlig trafik 3-4 oktober

När löven skiftar i gult och rött medverkar SKL Kommentus Inköpscentral i Trafik- och Gatudagarna. Den återkommande konferensen, anordnad av SKL, är mötesplats för de som arbetar med infrastruktur och transporter.

Vi deltar för att synliggöra våra ramavtal inom gatu och trafik, träffa aktörer från hela landet samt bli medvetna om såväl kommuners, landstings som regioners utmaningar inför pågående samhällsförändringar. Är du på plats, hälsa gärna på i vår monter (nr. 16) på Clarion hotell, Skanstull i Stockholm. Ju mer trafik desto roligare!

Se programmet här.