Vi kan aldrig acceptera diskriminering

Debattartikel, Göteborgsposten, 8 juni 2016.
Göteborgs stad är ett föredöme i arbetet för HBTQ-personers rättigheter. Men målet är inte nått – det finns mycket kvar att göra för att ändra på människors attityder. Det krävs åtgärder på både kommun- och regeringsnivå, skriver Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister och Mariya Voyvodova, kommunalråd i Göteborg.