”Vi måste öppna upp den digitala marknaden”


Digitaliseringen kan frigöra hundratals miljarder euro i ökad tillväxt inom Europa. Men regelverket är för krångligt och stjäl fokus från företagens verksamhet. Det menar Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv. ”Vi måste ge företagen arbetsro och öppna upp marknaden för att stärka företagens konkurrenskraft”, säger hon.